UwagaZapoznaj się z treścią całego ostrzeżenia:https://gis.gov.pl/aktualnosci/wykrycie-salmonella-typhimurium-w-produkcie-gorczyca-biala-cala-30-g-marki-prymat/
🔸 Zagrożenie: Badanie produktu pn.: „Gorczyca biała cała”, 30 g, numer partii 1298133, data minimalnej trwałości 05.2022 w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazało obecność Salmonella Typhimurium w 4 z 5 badanych próbkach produktu. Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego.
🔸 Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać produktu o numerze partii wskazanym w komunikacie
16